Gjessø Vandværk
Godt vand fra Gjessø !
Name: skov og vand.jpg.
Vandkvalitet

Se vandkvaliteten for Gjessø på mitdrikkevand.dk

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne, som af drikkevandet hos forbrugerne, på vandværket og ledningsnettet. Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.
Der udføres følgende kontroltyper: • A-prøver hos forbruger • B-prøver hos forbruger • Driftskontrol på vandværk og ledningsnet • Boringskontrol på alle boringer
Gjessø Vandværk har analyseresultater liggende på mitdrikkevand.dk
Name: md.JPG.
Vandet, vi drikker, er en vigtig næringskilde for os. Det hentes i undergrunden, og når det kommer ud afhanerne er det sundt, friskt og rent takket være naturen.

Vandets kvalitet trues af de bakterier og kemiske midler, vi bruger i husholdningen, landbrug og industri.

Hos Gjessø Vandværk gør vi meget ud af at passe på vandet, men det er et fælles ansvar.
Gjessø Vandværk har indgået aftale med DVN om at arkivere alle analyser på mitdrikkevand.dk, hvor de seneste analyseresultalter, information om parametre og udviklingen via grafer kan følges.

Forklaring til analyseresultater på mitdrikkevand.dk
Hver boring har et DGU nr. Boring 1 har DGU nr. 87.687, og Boring 2 har DGU nr. 87.968.
For at se graf og ordforklaring på f.eks. 2,6 – Dichlorbenzamid (BAM) vælges f.eks. DGU 87.687.
Ved tryk på graf-ikonet på 2,6 – Dichlorbenzamid fremkommer graf, så man kan se udviklingen for det valgte stof.


Vil du vide mere om vand, kan du finde mere på vandguiden.dk
Name: vandvark.jpg.
Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Gjessø Vandværk
Løgagervej 9, 8600 Silkeborg
Tlf. 88449842
post@gjessoevand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net