Gjessø Vandværk
Godt vand fra Gjessø !
Name: skov og vand.jpg.
Meddelelser

Aflæsnings af vandmålere:

Vi aflæser alle vandmålere 4 gange om året. Med aflæsningen får vi oplysning om der evt. er en læk. Hvis måleren viser en mulig læk informerer vi forbrugeren.
Kun aflæsningen i januar bruges i afregningen.
Fjernaflæsningsenhed.
Du kan tilkøbe en fjernaflæsningsenhed, som kan placeres inde i huset.
Den vil koste ca. 1500kr, som er vandværkets indkøbspris.
Aflæseenheden skal kodes til netop din vandmåler.
(bemærk: Den vil ikke kunne fungere ved lange afstande, eller hvis der er mange bygninger og evt. brønde imellem.)
Hvis du vil se den i funktion kan du henvende dig til formanden.Arbejde på vandværket: 
Ingen
Information om evt. driftsforstyrrelser
Hvad kan du selv gøre
Name: grass.jpg.
Som haveejer kan du være med til, at beskytte vort fælles drikkevand, ved at gøde din have, så alt gødning udnyttes. Begræns eller undlad brugen af sprøjtegifte.

Er det ikke dejligt at gå ude i haven, hvor insekterne summer omkring blomsterne og fuglene kvidrer med reder i hækken. Har du en sund have med en naturlig balance af mikroorganismer og smådyr, vil du også få sunde planter, og nyttedyrene er med til at holde skadedyrene nede. En sund have er en have uden gift, hvor børnene kan spise jordbær uden sprøjterester. Har du en have uden gift, er du også med til at passe på vores, vores børns og børnebørns drikkevand.Vidste du, at der bliver brugt omkring 100 tons sprøjtemidler i private haver. Haveejere overdoserer ofte, når de sprøjter.

I Gjessø bor vi ovenpå vores drikkevandsreserver. Det er derfor utrolig vigtigt, at vi handler med omtanke i vores haver. Undgå al gift og sprøjtemidler og undgå så vidt muligt kunstgødning som er medvirkende til nitratforurening. Det er også vigtigt ikke at hælde rester af maling eller kemikalier, olie fra maskiner o.lign. ud på jorden eller i vasken.

Er du landmand opfordres du til at tilpasse evt. braklægning og dyrkningsaftaler i samarbejde med vandværket, for at undgå nedsivning af forurenet vand i indvindingsområdet.

Vi skulle gerne blive ved med at kunne drikke vandet – direkte fra hanen.

Prisen på dit vand afhænger selvfølgelig af, hvilken teknologi vi har brug for på vandværket.Hvis indholdet af nitrat eller sprøjtemidler i vandet bliver for højt, må vi investere i specielle anlæg for at kunne levere rent vand. Og så stiger prisen på vandet naturligvis.
Name: cows.jpg.
Name: vandvark.jpg.
Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Gjessø Vandværk
v/formand Dick Dyreby
Løgagervej 9, 8600 Silkeborg
formand@gjessoevand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net