Gjessø Vandværk
Godt vand fra Gjessø !
Name: skov og vand.jpg.
Meddelelser


Gjessø Vandværk er den 1. januar 2023 indtrådt i ejerkredsen for Vand-Værket ApS, som herefter

er fælles driftsselskab for Gjessø, Them og Virklund Vandværker og forestår al drift og

administration for de tre vandværker.


Fremover kommer alle vandregninger direkte fra Gjessø Vandværk. Der kan tilmeldes til Betalingsservice, så går det automatisk fremover og opgørelserne vil fremgå af beatingsoversigten.


Silkeborg Forsyning opkræver fortsat for spildevand.


Spørgsmål kan rettes til regnskabsfører Svend Svendsen - 23356650 - svend@vand-vaerket.dk


Aflæsning af vandmålere:

Vi aflæser alle vandmålere 4 gange om året. Med aflæsningen får vi oplysning om der evt. er en læk. Hvis måleren viser en mulig læk informerer vi forbrugeren.
Kun aflæsningen i januar bruges i afregningen.

Arbejde på vandværket: 

IngenInformation om evt. driftsforstyrrelser

Hvad kan du selv gøre
Name: grass.jpg.
Som haveejer kan du være med til, at beskytte vort fælles drikkevand, ved at gøde din have, så alt gødning udnyttes. Begræns eller undlad brugen af sprøjtegifte.

Er det ikke dejligt at gå ude i haven, hvor insekterne summer omkring blomsterne og fuglene kvidrer med reder i hækken. Har du en sund have med en naturlig balance af mikroorganismer og smådyr, vil du også få sunde planter, og nyttedyrene er med til at holde skadedyrene nede. En sund have er en have uden gift, hvor børnene kan spise jordbær uden sprøjterester. Har du en have uden gift, er du også med til at passe på vores, vores børns og børnebørns drikkevand.Vidste du, at der bliver brugt omkring 100 tons sprøjtemidler i private haver. Haveejere overdoserer ofte, når de sprøjter.

I Gjessø bor vi ovenpå vores drikkevandsreserver. Det er derfor utrolig vigtigt, at vi handler med omtanke i vores haver. Undgå al gift og sprøjtemidler og undgå så vidt muligt kunstgødning som er medvirkende til nitratforurening. Det er også vigtigt ikke at hælde rester af maling eller kemikalier, olie fra maskiner o.lign. ud på jorden eller i vasken.

Er du landmand opfordres du til at tilpasse evt. braklægning og dyrkningsaftaler i samarbejde med vandværket, for at undgå nedsivning af forurenet vand i indvindingsområdet.

Vi skulle gerne blive ved med at kunne drikke vandet – direkte fra hanen.

Prisen på dit vand afhænger selvfølgelig af, hvilken teknologi vi har brug for på vandværket.Hvis indholdet af nitrat eller sprøjtemidler i vandet bliver for højt, må vi investere i specielle anlæg for at kunne levere rent vand. Og så stiger prisen på vandet naturligvis.
Name: cows.jpg.
Name: vandvark.jpg.
Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Gjessø Vandværk
Løgagervej 9, 8600 Silkeborg
Tlf. 88449842
post@gjessoevand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net