Gjessø Vandværk
Godt vand fra Gjessø !
Name: skov og vand.jpg.
Forsyningsområde
Vandværket forsyner ca. 400 husstande, og den årlige indvinding er på ca. 70.000 m³.
Se kort over Gjessø Vandværks forsyningsområde HER

Fra hovedforsyningsledningen forgrener vandet sig ud i et net af forsyningsledninger.

Vandet ledes til den enkelte forbruger via en stikledning, der fra skel betegnes som en jordledning.

Vandforbruget måles hos den enkelte forbrugers vandmåler, der for det meste er monteret straks, når jordledningen kommer ind i ejendommen. Måleren kan også være monteret i en målerbrønd ved skel.

Forskellige strategiske steder på forsyningsledningerne placeres ventiler, så afgrænsede dele af forsyningsområderne kan lukkes af f.eks. grundet rørsprængninger, reparationer, vedligeholdelse mv.

Ligeledes forsynes hver tilslutning med en stopventil ved skel, så den enkelte ejendom kan afbrydes separat.
Name: vandvark.jpg.
Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Gjessø Vandværk
Løgagervej 9, 8600 Silkeborg
Tlf. 88449842
post@gjessoevand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net