Vandbehandling

 

Trykfiltre

Fra boringerne pumpes vandet ind i vandværkets 2
trykfiltre, hvor jern og mangan filtreres fra,
vandet iltes, og ledes videre……..

 

 

 

 

Rentvandsbeholderen

  … til rentvandsbeholderen.

  Herfra pumpes vandet ud til forbrugerne.