Generalforsamling

Referat af Generalforsamling i Gjessø Vandværk I/S

    

Tirsdag den 7 marts 2017, kl 19.30 i Gjessø Forsamlingshus.

 

  1. Valg af dirigent: Peter Borgen Sørensen blev valgt

 

  1. Beretning fra formanden om det forløbende år

Vandværkets drift havde ikke de store problemer i 2016. Der var dog en lynskade, der slog styringen i stykker, men det blev delvist dækket at forsikring og kostede i alt ca 17.000-12.000 =5.000. Der var ingen rørskader i 2016 i forsyningsnettet, og dette skyldes nok at der i de foregående år er foretaget en del forebyggende reparationer de mest problematiske steder. Vandkvaliteten har været stabil med en udpumpet vandmængde på 73.000 m3, svarende til de foregående år. Svindet er estimeret til 5-6 %. Der er blevet investeret i en bundfældningstank til skyldevand for at undgå skyllevandsbetaling til rensningsanlæg på ca 50.000 kr per år. Total projekt pris ca 360.000. Tankene er i funktion nu, der udledes dog stadig for meget jern jvf retningslinjer, og der skal laves vandprøver 4 gange per år. Det vurderes dog ikke at være et stort problem, da der i forvejen er en naturligt højt jernindhold i bækken, der udledes til.  Der bliver ikke blevet rejst erstatnings ansvar fra vores indvindingsopland for at sikre mod brug af pesticider og gødning. Her kan der dog i fremtiden komme erstatningsansvar. Vandværkets filtre er fra 1986 og er derfor meget nedslidte pga rust, så de skal snart skiftes, og der arbejdes på løsninger til nye filtre. Silhorko har testet et nyt filtersystem, der skulle sikre at jernkugler ikke dannes i filteret,  Der fandtes ingen løsning for det. Disse kugler fylder filteret op og kan tilstoppe filtret. Skylning af de nye filtre skal derfor nytænkes, for at få skyllet jernkuglerne ud. Silhorko arbejder med en løsning. Udskiftning af filtre vil kræve at vandværkes tag fjernes og at loftet bliver hævet, hvilket betyder at filterskiftet bliver ret dyrt.FVD harudgivet en pjece for at fremme sprøjtefrie haver. Pjecen og en lille film kan ses på FVD’s hjemmeside.

 

  1. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse: Regnskabet blev godkendt.
  2. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Hans Skovgaard, Dich Dyreby Ander Peter, blev en-stemmig genvalgt.

 

  1. Valg af suppleanter: Følgende blev en-stemmigt valgt: Herbert Johansen (Første suppleant) og Peter Søndergaard (anden suppleant).

 

  1. Valg af revisor: Ingen på valg.

 

  1. Valg revisor suppleanter: Henning Overgaard blev valgt.

 

  1. Behandling af indkommende forslag: Ingen forslag var indkommet

 

Formanden takkede for deltagelsen og for god ro og orden.

Generalforsamlingen blev afsluttet med et let traktement.