Gjessø Vandværk
Godt vand fra Gjessø !
Name: skov og vand.jpg.
Vandbehandling
Fra boringerne pumpes vandet ind i vandværkets 2 trykfiltre, hvor jern og mangan filtreres fra, vandet iltes, og ledes videre til rentvandsbeholderen. 
Herfra pumpes vandet ud til forbrugerne.
Name: Filter.jpg.
Trykfiltre
Name: Boring2.jpg.
Rentvandstank
Name: vandvark.jpg.
Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Gjessø Vandværk
v/formand Dick Dyreby
Løgagervej 9, 8600 Silkeborg
formand@gjessoevand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net