Gjessø Vandværk
Godt vand fra Gjessø !
Name: skov og vand.jpg.
Bestyrelse

Formand / driftsleder / vandværks-passer

Dick Dyreby

Løgagervej 9, 8600 Silkeborg E-mail: formand@gjessoevand.dkTelefon: 86 85 11 34

Næstformand / sekretær

Peter Sørensen

Lunavej 6, 8600 Silkeborg
Telefon: 86 84 90 17

Kasserer

Herbert Johansen

Hedehusvej 7, 8600 Silkeborg
E-mail: kasserer@gjessoevand.dk
Telefon: 86 86 93 21

Best. medlem

Hans Skovgård

Horsbjergvej 1, 8600 Silkeborg

Best. medlem / pasning af vandværksgrund

Tommy Laursen

Rustrupvej 29, 8600 Silkeborg
Telefon: 86 84 80 09

Name: Bestyrelse.jpg.
Opgaver
Formand:
Er sammen med den øvrige bestyrelse ansvarlig for den overordnede ledelse af vandværket på interessenternes vegne. Leder og indkalder til bestyrelsesmøder. Endvidere er det formandens pligt, at sørge for at vedtagne beslutninger iværksættes, samt at påse at øvrige bestyrelsesmedlemmer og personale udfører de pålagte opgaver. Kontaktperson til myndigheder o.lign.

Næstformand:
Fungere som formandens stedfortræder samt som almindelig bestyrelsesmedlem.

Sekretær:
Er den ansvarlige protokolfører, og efter formandens direktiv sørger sekretæren for:Indkaldelse til bestyrelsesmøder/generalforsamlingerDagsordnerReferaterKorrespondanceUnderskrifter til protokol

Kasserer:
Står for administrationen, herunder bogføringsopgaver samt udfærdigelse af regnskabsoversigter. Endvidere arbejder kassereren med administration af opkrævninger samt forbruger- og måleroplysninger. Sørger desuden for at betale regninger m.m.

Bestyrelses-medlem:
Deltager i bestyrelsesarbejdet f.eks. planlægning af vandværkets drift samt vedtagelse af beslutnnger på vegne af interessentskabet. Herudover har de enkelte medlemmer påtaget sig andre opgaver.

Vandværks-passer:
Står for løsning af de mange daglige opgaver på vandværket og er således ansvarlig for den daglige drift. Arbejder i tæt dialog med bestyrelsens medlemmer.

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Gjessø Vandværk
v/formand Dick Dyreby
Løgagervej 9, 8600 Silkeborg
formand@gjessoevand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net