Regulativ

Kommunen skal (i samarbejde med vandværket) udarbejde et regulativ med regler for retten til forsyning med vand og forbrugernes forpligtelser med hensyn til vandinstallationer. Regulativet indeholder altså myndighedernes bestemmelser for forholdet mellem vandværket og forbrugerne.

Silkeborg kommune har i samarbejde med kommunens vandværker udarbejdet et regulativ for alle vandværker, der forsyner mere end 10 forbrugere.

Se regulativ