Bestyrelsen

Dick Dyreby

Bestyrelsesformand/driftleder/vandværks-passer

Løgagervej 9
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 85 11 34
E-mail: formand@gjessoevand.dk

Peter Sørensen

Næstformand/sekretær

Lunavej 6
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 84 90 17

Herbert Johansen

Kasserer

Hedehusvej  7
8600 Silkeborg
Tlf.: 86869321
E-mail: kasserer@gjessoevand.dk

Hans Skovgård

Bestyrelsesmedlem

Horsbjergvej 1
8600 Silkeborg

Tommy Laursen

Bestyrelsesmedlem / pasning af vandværksgrund

Rustrupvej 29
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 84 80 09
 
Funktion Opgaver
Formand Er sammen med den øvrige bestyrelse ansvarlig for den overordnede ledelse af vandværket på interessenternes vegne. Leder og indkalder til bestyrelsesmøder. Endvidere er det formandens pligt, at sørge for at vedtagne beslutninger iværksættes, samt at påse at øvrige bestyrelsesmedlemmer og personale udfører de pålagte opgaver. Kontaktperson til myndigheder o.lign.
Næstformand Fungere som formandens stedfortræder samt som almindelig bestyrelsesmedlem.
Sekretær Er den ansvarlige protokolfører, og efter formandens direktiv sørger sekretæren for:
Indkaldelse til bestyrelsesmøder/generalforsamlinger
Dagsordner
Referater
Korrespondance
Underskrifter til protokol
Kasserer Står for administrationen, herunder bogføringsopgaver samt udfærdigelse af regnskabsoversigter. Endvidere arbejder kassereren med administration af opkrævninger samt forbruger- og måleroplysninger. Sørger desuden for at betale regninger m.m.
Bestyrelses-medlem Deltager i bestyrelsesarbejdet f.eks. planlægning af vandværkets drift samt vedtagelse af beslutnnger på vegne af interessentskabet. Herudover har de enkelte medlemmer påtaget sig andre opgaver.
Vandværks-passer Står for løsning af de mange daglige opgaver på vandværket og er således ansvarlig for den daglige drift. Arbejder i tæt dialog med bestyrelsens medlemmer.