Vandkvalitet

Vandet, vi drikker, er en vigtig næringskilde for os.
Det hentes i undergrunden, og når det kommer ud af
hanerne er det sundt, friskt og rent takket være
naturen.

Vandets kvalitet trues af de bakterier og kemiske
midler, vi bruger i husholdningen, landbrug og
industri.

Hos Gjessø Vandværk gør vi meget ud af at
passe på vandet, men det er et fælles ansvar.

Gjessø Vandværk har indgået aftale med DVN om at arkivere alle analyser på mitdrikkevand.dk,
hvor de seneste analyseresultalter, information om parametre og udviklingen via grafer kan følges.

Forklaring til analyseresultater

Hver boring har et DGU nr.
Boring 1 har DGU nr. 87.687, og Boring 2 har DGU nr. 87.968.
For at se graf og ordforklaring på 2,6 – Dichlorbenzamid (BAM) vælges DGU 87.687.

Ved tryk på graf-ikonet på 2,6 – Dichlorbenzamid fremkommer denne graf, der her er vist i lille udgave.
Som det ses af grafen, ligger de seneste målinger som 2 punkter på samme dag. Det fremkommer ved, at der udtages prøver både øverst og nedest i boringen.

Vandet, der udtaget øverst i boringen, ledes til kloak.

Se under menupunktet Nyheder > Planer, for mere information om hvorfor det er interessant at følge udviklingen i netop dette stof.

ORDBØGER
Mangler du forklaringer på ord/emner eller analyseparametre kan du finde hjælp her