Takster

 

 

Gjessø Vandværk I/S – takstblad

Takstblad gældende fra 1.januar 2019 og indtil nyt takstblad foreligger.

Alle takster er ekskl. Moms

Fast bidrag pr ejendom/bolig/lejlighed/andelsbolig:

Målerbidrag for måler Qn 2,2:                                        kr. 125,-

Målerbidrag for måler > Qn 2,2:                                     kr. 300,-

Fast afgift                                                                         kr. 600,-

Vandafgift pr m3.:       

De første 500 m3                                                               kr. 5,00

Herefter fra 500 m3                                                       kr. 3,50

Statsafgift af ledningsført vand. Der henvises til statens gældende takster. (pt. kr. 6,37 pr. m3.)

Tilslutningsbidrag:

Hovedanlægsbidrag pr ejendom/bolig/lejlighed/andelsbolg.         kr.      6.200,-

Forsyningsledningsbidrag:

Byzone (indenfor Gjessø byskilte):                                                   kr.    10.000,-
eller
Landzone:                                                                     kr.    26.800,-

Stikledningsbidrag:                                                                              kr.       5.500,-

Ved byggemodninger betales tilslutningsbidrag + tilslutningsdepositum for de byggemodnede grunde.

Ved tilslutninger uden for forsyningsområdet aftales prisen fra sag til sag.

Tilslutningsdepositum:                                                                               kr.  5.000,-

Ved tilslutning i forbindelse med nybyggeri og/eller ny udstykning skal der samtidig med tilslutningsbidraget betales tilslutningsdepositum til sikkerhed for evt. beskadigelse af stophane m.v. under bygge/anlægsarbejdet. Når byggeriet inkl. udendørsanlæg er færdiganlagt kontakter forbrugeren vandværket for kontrol af måler, stophane og tilslutning. Herefter tilbagebetales det indbetalte depositum med fradrag af faktiske udgifter til kontrol samt evt. udgift til renovering af stophane m.v. som er beskadiget under bygge- og anlægs-arbejdet.

Byggevand:

Ved nybyggeri og anden tilslutning, udleveres vandmåler til midlertidig montering. Når tilslutningen kan færdiggøres kontaktes vandværket for montering af endelig vandmåler.

 

Gebyrer Gjessø Vandværk:

Rykkergebyr:                                                                             kr. 100,-

For sen indsendelse af selvaflæsningskort:                         kr. 100,-

Flytteopgørelse                                                                         kr. 200,-

Oplysning til advokat/ejendomsmægler ved hushandel   kr. 250,-

Genåbningsgebyr (efter lukning)                                       kr. 600,-

Herudover betales faktiske omkostninger ved lukning og genåbning.

 

 

 

Gjessø Vandværk I/S   2018-11-12

v/ formand Dick Dyreby

Løgagervej 9

8600 Silkeborg