Velkommen

Her på hjemmesiden finder du nyttige oplysninger om vandforsyningen.

Find de emner, der har din særlige interesse, i menuen ovenfor.

Vandanalyser opdateres automatisk, når resultaterne foreligger.

Se “Meddelelser” for infor

mation om evt. driftforstyrrelser.

____________________________________________________________________